હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજકોટ રૂરલ જીલ્‍લા ઃ- પોલીસે કરેલ સારી કામગીરી

તા.૪/૮/૧૪ થી તા.૧૦/૮/૧૪

નાસ્‍તા ફરતા આરોપી પકડયા ઃ-  (૩)

(૧)     કોટડા સાંગાણી પો.સ્‍ટે. ગુ.ર.નં.૨૮/૧૨ ઇ.પી.કો.ક.૪૫૭, ૩૮૦, ૧૧૪ વિગેરે મુજબનાં ગુનાનો આરોપી જીતુભાઇ પ્રવિણભાઇ રાઠોડ ઉ.વ.૨૦ રહે.રાજકોટ વાળો ગુનો કર્યા બાદ ધણા લાંબાસમય થી નાસતો ફરતો હતો મજકુર અરોપીને અત્રેની રાજકોટ રૂરલ એલ.સી.બી.એ તા.૭/૮/૨૦૧૪નાં રોજ હકિકત મેળવી કોટડા સાંગાણી મુકામેથી પકડી પાડી તેનાં વિરૂધ્‍ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.               

 

(ર)     ધોરાજી પો.સ્‍ટે. ગુ.ર.નં.૫૦૬૩/૧૪ પ્રોહી ક.૬૬(૧)બી, ૬૫-ઇ, ૮૧ મુજબનાં ગુનાનો આરોપી દિલીપભાઇ રતીલાલ સોઢા ઉ.વ.૨૫ રહે.જુનાગઢ કાળવા ચોક વાળો ગુનો કર્યા બાદ નાસતો ફરતો હતો મજકુર આરોપીને અત્રેની રાજકોટ રૂરલ એલ.સી.બી.એ તા.૬/૮/૧૪ નાં રોજ ધોરાજી ખાતેથી પકડી પાડી તેનાં વિરૂધ્‍ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.

(૩)     ધોરાજી પો.સ્‍ટે. ગુ.ર.નં.૫૦૫૯/૧૪ પ્રોહી ક.૬૬(૧)બી, ૬૫-ઇ, ૮૧ મુજબનાં ગુનાનો આરોપી રાજુભાઇ બચુભાઇ પરમાર ઉ.વ.૪૦ રહે.જુનાગઢ કાળવા ચોક વાળો ગુનો કર્યા બાદ નાસતો ફરતો હતો મજકુર આરોપીને અત્રેની રાજકોટ રૂરલ એલ.સી.બી.એ તા.૬/૮/૧૪ નાં રોજ ધોરાજી ખાતેથી પકડી પાડી તેનાં વિરૂધ્‍ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.  

 

જુગાર ધારાનાં શોધીકાઢેલ ગણનાપાત્ર કેસો ઃ- (૨)

()       રાજકોટ રૂરલ એલ.સી.બી.એ તા.૮/૮/૨૦૧૪નાં રોજ કોટડા સાંગાણી તાબેનાં શાપર(વે.) મુકામે કિશોરભાઇ અરજણભાઇ કોરાટ ઉ.વ.૪૮ રહે.શાપર (વે.) વાળાનાં ફાર્મ હાઉસનાં મકાનમાં જુગાર અંગે રેઇડ કરી જુગાર રમતા કુલ-૭ આરોપીઓને રોકડા રૂ.૬૫,૫૦૦/- વાહનો-૪, મોબાઇલ-૮ મળી કુલ રૂ.૨,૦૫,૦૦૦/- નાં મુદામાલ સાથે પકડી પાડી તેનાં વિરૂધ્‍ધ કોટડા સાંગાણી પો.સ્‍ટે. ગુ.ર.નં.૩૦૮૬/૧૪ જુ.ધા.ક.૪,૫ મુજબ ગુનો તા.૮/૮/૧૪ નાં રોજ દાખલ કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.  

 

(૨)     રાજકોટ રૂરલ એલ.સી.બી.એ તા.૧૦/૮/૧૪ નાં રોજ ગોંડલ મુકામે જયશ્રીનગરમાં રહેતા નીલેષ બળવંતરાય ગોસાઇ ઉ.વ.૩૩ રહે.ગોંડલવાળાનાં રહેણાંક મકાનમાં જુગાર અંગે રેઇડ કરી જુગાર રમતા કુલ-૪ આરોપીઓને રોકડા રૂ.૮૫,૮૦૦/- મોબાઇલ ફોન, વાહન વિગેરે મળી કુલ રૂ.૧,૨૭,૮૦૦/-નાં મુદામાલ સાથે પકડી પાડી તેનાં વિરૂધ્‍ધ ગુ.ર.નં.૩૨૨૬/૧૪ જુગાર ધારા ક.૪-પ મુજબનો ગુનો તા.૧૦/૮/૧૪ નાં રોજ દાખલ કરાવી તેનાં વિરૂધ્‍ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.                

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 13-08-2014