હું શોધું છું

હોમ  |

પશુ હોસ્પિટલ
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજકોટ જીલ્લામાં આવેલ પશુ દવાખાના તથા પ્રાથમીક સારવાર કેન્દ્રોની યાદી:-

ક્રમ

પશુ દવાખાના નું નામ

ફોન નંબર

પ્રાથમીક સારવાર કેન્દ્ન નું નામ

ફોન નંબર

રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૪૬૭૩૯

સણોસરા

 

સરધાર

૦૨૮૧-૨૭૮૧૦૭૮

બેડલા

 

કુવાડવા

૦૨૮૧-૨૭૭૬૪૬

 

ગવરીદડ

   

ગોંડલ

૦૨૮૨૫-૨૨૦૦૭૬

કોલીથડ

 

દેરડી કુંભાજી

૦૨૮૨૫-૨૭૭૬૪૨

સુલતાનપુર

 

વાસાવડ

 

નવાગઢ જેતપુર

૦૨૮૨૩-૨૨૦૬૨૭

અમરનગર

 

વિરપુર

૦૨૮૨૩-૨૮૧૮૫૮

મેવાસા

 

ધોરાજી

૦૨૮૨૪-૨૨૦૬૬૬

છતાસ

 

૧૦

પાટણવાવ

૦૨૮૨૪-૨૮૭૩૪૬

 

૧૧

ઉપલેટા

૦૨૮૨૬-૨૨૦૪૭૯

લાઠ

 

૧૨

ભાયાવદર

૦૨૮૨૬-૨૭૪૩૦૮

ખીરસરા

 

૧૩

જામ કંડોરણા

૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૭૧

ચિતાવડ

 

૧૪

લોધીકા

૦૨૮૨૭-૨૪૪૫૧૩

ખીરસરા

 

૧૫

કોટડા સાંગાણી

૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૭૫

રામોદ

 

૧૬

જસદણ

૦૨૮૨૧-૨૨૦૧૨૩

સાંણથલી

 

૧૭

વિછીંયા

 

ભાડલા

 

૧૮

વીરનગર

 

આંબરડી જામ

 

૧૦

૧૯

વાંકાને.ર

૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૯૬

કોટડા નાયાણી

 

૨૦

લુણસર

 

દલડી

 

૧૧

૨૧

મોરબી

૦૨૮૨૨-૨૨૦૬૪૨

ખાનપર

 

૨૨

ટંકારા

૦૨૮૨૨-૨૮૭૫૨૨

નેકનામ

 

૨૩

જેતપર (મચ્છુ)

 

સાવડી

 

૧૨

૨૪

માળીયા

૦૨૮૨૯-૨૨૮૬૬૭

દહીસરા

 

ઘાટીલા

 

૧૩

૨૫

પડધરી

૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૬૫

ખોડા પીપર

૦૨૮૨૦-૨૮૧૬૮૦

૨૬

હડમતીયા જં

 

સરપદડ

 

૨૭

કુ.બી.કે.રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૪૨૦૭૮

   
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 15-06-2006