હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ અધિક્ષક
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (મોરબી ડીવીઝન)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર(ના.પો.અધિ.શ્રી મોરબીના રીડર)
  ઇન્ચા.સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (મૉરબી)
  પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (મોરબી તાલુકા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (માળીયા મીયાણા)
  સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (વાંકાનેર)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વાંકાનેર તાલુકા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (ટંકારા)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (મોરબી સીટી ‘એ‘ ડીવીઝન)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (મોરબી સીટી ‘બી‘ ડીવીઝન)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (વાંકાનેર સીટી)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (ગૉંડલ ડીવીઝન)
  સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ગૉંડલ)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (કોટડા સાંગાણી)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (લોધીકા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (આટકોટ)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (શાપર-વેરાવળ)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (પડધરી)
  ઇંચા. સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (જસદણ)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (જસદણ)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વિછીયા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (ભાડલા)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ગૉંડલ સીટી)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (ગૉંડલ તાલુકા)
  પો.સબ.ઇન્સ.. (ના.પો.અધિ.શ્રી ગોંડલ ના રીડર)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (મહીલા પો.સ્ટે.- ગોંડલ)
  મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક (જેતપુર ડીવીઝન)
  સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (સર્કલ પોલીસ ધૉરાજી)
  પોલીસ સબ ઇન્પેકટર (જેતપુર તાલુકા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (ભાયાવદર)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (પાટણવાવ)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (જામ કંડોરણા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વિરપુર)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ઉપલેટા)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ધૉરાજી)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (જેતપુર સીટી)
  પો.સબ.ઇન્સ. (ના.પો.અધિ.શ્રી જેતપુરના રીડર)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (મુખ્ય મથક)
  ઇંચા .પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (એલ.સી.બી.)
  ઇ.ચા પો. સબ ઇન્સ પેરોલ-ફર્લો સ્ક્વોર્ડ (એલ.સી.બી.)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (એલ.આઇ.બી.)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (માઉન્‍ટેડ યુનીટ)
  પોલીસ ઇંસ્પેક્ટર (એમ.ટી.શાખા)
  ઇન્ચા.પોલીસ.ઇન્સ્પેક્ટર (વાયરલેસ)
  પોલીસ સબ. ઇન્સ. (વાયરલેસ)
  ઇન્ચા. પોલીસ સબ. ઇન્સ. (વાયરલેસ)
  પોલીસ સબ. ઇન્‍સ્‍પેકટર (વાયરલેસ)
  પોલીસ સબ. ઇન્સ. (વાયરલેસ) કમાન્ડ અન્ડ કંટ્રોલ
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (રીડર શાખા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (કોમ્‍૫યુટર શાખા)
  ઇન્ચા . પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (જીલ્‍લા ટ્રાફીક)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (એસ.ઓ.જી)
  પોલીસ સબ. ઇન્સ. (એસ.ઓ.જી)
  રીઝર્વ .પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (હેડ કવા.)
  પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર (જી.આર.ડી)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એમ.ઓ.બી.)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (બી.ડી.ડી.એસ.)
  પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (ક્યુ.આર.ટી.)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (એસસી/એસટી)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (રીડર શાખા)
  ઇન્ચા. અંગતમદદનીશ
  કચેરી અધિક્ષક
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022