હું શોધું છું

હોમ  |

કોર્ટ જેલ ચોકીની માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજકોટ ગ્રામ્‍ય જિલ્‍લામાં આવેલ કોર્ટ જેલ ચોકી આઉટ પોસ્‍ટની માહિતી

ક્રમ

પોલીસ સ્‍ટેશન

ચોકી

આઉટ પોસ્‍ટ

કોર્ટ

જેલ

ગોંડલ સીટી

ભગવતપરા માંડવી ચોકી

-

૧) સેસન્‍સ કોર્ટ ગોંડલ

ર) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

૩) ફાસ્‍ટ કોર્ટ ગોંડલ

સબ જેલ ગોંડલ

ગોંડલ તાલુકા

-

દડવા

વાસાવડ

સુલતાનપુર

રીબડા

૧) સેસન્‍સ કોર્ટ ગોંડલ

ર) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

૩) ફાસ્‍ટ કોર્ટ ગોંડલ

-

કોટડા સાંગાણી

-

-

૧) સેસન્‍સ કોર્ટ ગોંડલ

ર) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

૩) ફાસ્‍ટ કોર્ટ ગોંડલ

-

જસદણ

-

આટકોટ

સાંણથલી

ભડલી

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ જસદણ

-

ભાડલા

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ જસદણ

-

વિછીયા

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ જસદણ

-

લોધીકા

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

-

મોરબી સીટી

લાતી પ્‍લોટ

નગર દરવાજા

ગ્રીન ચોકી

લગધીર ગેટ

-

૧) એડી.ચીફ.જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ મોરબી

સબ જેલ મોરબી

મોરબી તાલુકા

-

મકનસર

બગથળા

જેતપર

૧) સીવીલ જજ (સીડી) અને જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ વાંકાનેર

-

૧૦

વાંકાનેર સીટી

ચાવડી

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ વાંકાનેર

-

૧૧

વાંકાનેર તાલુકા

-

મેસરીયા

લુણસર

તીથવા

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ વાંકાનેર

-

૧૨

ટંકારા

-

નેકનામ

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ મોરબી

-

૧૩

પડધરી

-

સરપદડ

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ પડધરી

-

૧૪

માળીયા મીયાણા

-

વવાણીયા

નવલખી

ઘાટીલા

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ માળીયા મીયાણા

-

૧૫

જેતપુર સીટી

 

ફુલવાડી મોટા ચોક

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટજેતપુર

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-ર જેતપુર

સબ જેલ જેતપુર

૧૬

જેતપુર તાલુકા

-

જેતલસર

વિરપુર

અમરનગર

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટજેતપુર

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-ર જેતપુર

-

૧૭

વીરપુર

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટજેતપુર

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-ર જેતપુર

 

૧૮

ધોરાજી

બંબાગેટ આઝાદ ચોકી

દરબારગઢ શાક માર્કેટ

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ધોરાજી

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-૯ ધોરાજી

૩) સીનીયર ડીવીઝન કોર્ટ ધોરાજી

સબ જેલ ધોરાજી

૧૯

ઉપલેટા

નાગનાથ  એસ.ટી.ચોકી
અશ્વિન ચોક

બંબાગેટ

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ઉપલેટા

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-૧૩ ઉપલેટા

સબ જેલ ઉપલેટા

૨૦

પાટણવાવ

-

મોટી મારડ

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ધોરાજી

૨) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ઉપલેટા

-

૨૧

ભાયાવદર

-

ઢાંક

મોટી પાનેલી

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ઉપલેટા

-

૨૨

જામ કંડોરણા

-

ચિત્રાવડ

વાવડી

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ધોરાજી

-

૨૩

મહીલા પા.સ્‍ટે. ગોંડલ

-

-

જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ તથા ગુન્‍હા
સંબધીત જયુડી. કોર્ટ.

-

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 16-07-2012