હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજકોટ રૂરલ જીલ્‍લા પોલીસે કરેલ સારી કામગીરી તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૫ થી તા.૫/૦૪/૨૦૧૫

ગેરકાયદેસર હથીયાર પકડયાઃ-

(૧)    તા.૩૦/૩/૨૦૧૫ નાં રોજ વિછીંયા પોલીસએ લાલાવદર ગામનાં બસ સ્ટેન્ડ પાસેથી રામજીભાઇ આંબાભાઇ રામાણી પટેલ ઉ.વ.૫૨ રહે.લીલાપુર વાળાને પોતાના કબ્જામાં રાખેલ ગેરકાયદેસર દેશી બનાવટનાં તમંચા કિ.રૂ.૩૫૦૦/- ના સાથે પકડી પાડી તેના વિરૂધ્ધ વિછીંયા પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૩૦૨૫/૧૫ આર્મ્સ એકટ કલમ ૨૫(૧)એ-બી મુજબ ગુનો તા.૩૦/૩/૧૫ ના ક.૪/૦૦ વાગ્યે દાખલ કરાવી તેના વિરૂધ્ધ્ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે.

પ્રોહીબીશનના શોધી કાઢેલ કેસોઃ-  

(૧)    તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૫ નાં રોજ ઉપલેટા પોલીસએ નાની વાવડી ગામ પાસે પ્રોહી. અંગે રેઇડ કરી આરોપી (૧) વિરાભાઇ લખમણભાઇ રબારી રહે.રાયધરા વિગેરે ૩ ને જુદી જુદી બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ-૮૧ તથા બિયરનાં ટીન નંગ-૪૪ તથા મોબાઇલ ફોન વાહન વિગેરે મળી કૂલ રૂ.૫૯,૭૦૦/- નાં મુદામાલ સાથે પકડી પાડી તેનાં વિરૂધ્ધ ઉપલેટા પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં. ૫૦૮૧/૧૫ પ્રોહીબીશનની કલમ ૬૬(૧)બી, ૬૫-એ-ઇ, ૧૬૬-બી, ૮૧ મુજબ ગુનો તા.૩૦/૩/૧૫ નાં રોજ દાખલ કરાવી તેના વિરૂધ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે.

(ર)     તા.૩૧/૩/૧૫ નાં રોજ એલ.સી.બી. રાજકોટ રૂરલએ ગોંડલ મુકામે ગંજીવાડામાં પ્રોહીબીશન અંગે રેઇડ કરી આરોપી (૧) ઘોઘાભાઇ ઉર્ફે લાલો હમીરભાઇ ભરવાડ વિ.-ર ને જુદી જુદી બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ-૨૭૩ તથા બીયરના ટીન નંગ-૪૫૧ એમ મળી કૂલ રૂ.૧,૧૩,૦૦૦/- તથા સાધનો સાથે પકડી પાડી તેના વિરૂધ્ધ ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૫૧૫૯/૧૫ પ્રોહી.કલમ-૬૬(૧)બી, ૬૫-એ-ઇ, ૮૧ મુજબનો ગુન્હો તા.૩૧/૩/૧૫ ના રોજ દાખલ કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે.

(૩)    તા.૧/૪/૧૫ ના રોજ રાજકોટ રૂરલ એલ.સી.બી.એ જામવાડી ગામે પ્રોહી અંગે રેઇડ કરી આરોપી (૧) અજય હિરાભાઇ ડાંગર રહે.જુનાગઢ વાળાને વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ-૯૬ કિ.રૂ.૨૮,૮૦૦/- તથા બીયરના ટીન નંગ-૪૮ કિ.રૂ.૪૮૦૦/- તથા મોબાઇલ તથા વેગેનાર કાર વિગેરે મળી કૂલ રૂ.૧,૩૫,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી તેના વિરૂધ્ધ્ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૫૦૮૪/૧૫ પ્રોહી. કલમ-૬૬(૧)બી, ૬૫-એ-ઇ, ૧૧૬-બી, ૮૧ મુજબ ગુન્હો તા.૧/૪/૧૫ ના રોજ દાખલ કરાવી તેના વિરૂધ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે.   

 

                                      --------------------------

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-04-2015