હું શોધું છું

હોમ  |

નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્ય પધ્ધતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્ય પધ્ધતી

                જાહેર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫  ના કાયદા અંતર્ગત અત્રેની કચેરીના તાબા હેઠળના તમામ પો.સ્ટે/કચેરી મુજબ સબંધિત મુખ્ય અધિકારીઓને જાહેર માહિતી અધિકારી તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવેલ છે, તેઓના તાબા તળે મળતી તમામ અરજીઓ બાબતે નીર્ણય લેવાની તમામ સતા તેઓને સુપ્રત કરવામાં આવેલ છે.

        અત્રેના જીલ્લા ખાતે સબંધિત પો.સ્ટે/કચેરી તરફ મળતી આ કાયદા તળેની અરજીઓ અનુસંધાને સબંધિત અરજદારોને થતા અસંતોષના કિસ્સામાં થતી અપિલ અરજીઓ માટે જીલ્લામા ડીવીઝન વાઇઝ કુલ-૦૩ અપિલ અધિકારીઓની નિમણુંક કરવામાં આવેલ છે,  જેમાં જેતપુર ડીવીઝનના તમામ પો.સ્ટે ખાતે કરવામાં આવેલ મુળ અરજીઓ અંતર્ગત કરવામાં આવતી અપિલ અરજીઓ બાબતે નિર્યણ લેવાની સતા તથા નિકાલ કરવા બાબતે નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી જેતપુર વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે તેમજ ગોંડલ ડીવીઝનના તમામ પો.સ્ટે ખાતે કરવામાં આવેલ મુળ અરજીઓ અંતર્ગત કરવામાં આવતી અપિલ અરજીઓ બાબતે નિર્યણ લેવાની સતા તથા નિકાલ કરવા બાબતે નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ગોંડલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જ્યારે સ્થાનિક કચેરી/શાખાઓ ખાતે કરવામાં આવેલ મુળ અરજીઓ અંતર્ગત કરવામાં આવતી અપિલ અરજીઓ બાબતે નિર્યણ લેવાની સતા તથા નિકાલ કરવા બાબતે નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી મુખ્ય મથક દ્વારા કરવામાં આવે છે

        વિશેષમાં જીલ્લાના તમામ જાહેર માહિતી અધિકારીઓના આ કાયદા અંતર્ગત કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીના અંતે તમામ સર્વોપરી સતા જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નાઓ પાસે રહેલ છે.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022