હું શોધું છું

હોમ  |

સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર

 

જુદી-જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી-જુદી પ્રવૃત્તિઓ માટે અંદાજપત્રની વિગતોની માહિતી - (વર્ષ ર૦૨૧-ર૦૨૨)

ક્રમ

યોજનાનું નામ/ સદર

પ્રવૃત્તિ

પ્રવૃત્તિ શરૂ કર્યાની તારીખ

પ્રવૃત્તિના અંતની અંદાજેલ તારીખ

સુચિત રકમ

મંજુર થયેલ રકમ

છુટી કરેલ/ ચુકવેલ રકમ (હપ્તાની સંખ્યા)

છેલ્લા વર્ષનું ખરેખર ખર્ચ

કાર્યની ગુણવતા માટે સંપુર્ણપણે કામગીરી માટે જવાબદાર અધિકારી

આકંડા રૂ. હજારમાં

ર૦પપ પોલીસ સદર ૧૦૯(૧)

પોલીસ ખાતુ
કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે

-

-

525212000

661374000

551145

(૧ર-હપ્તામાં)

661327000

પોલીસ અધિક્ષક,
રાજકોટ ગ્રામ્ય, રાજકોટ તથા તમામ અધિકારી ગણ

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022