હું શોધું છું

હોમ  |

વીજાણું રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

વીજાણું રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

 

પ્રકરણ૧૪

વીજાણું રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

 

રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ દળની વેબસાઈટ ઉપલબ્ધ છે. જેનું સરનામું www.sprajkot.gujarat.gov.in છે. આ વેબસાઇટ પર જીલ્લાની તમામ માહિતી આપવામાં આવેલ છે, અને આ માહિતી સમયાનુસાર અપડેટ કરવામાં આવે છે. જીલ્લાની વડી કચેરી ખાતે તમામ શાખાઓમાં કોમ્પ્યુટર ફાળવવામાં આવેલ છે. આ કોમ્પ્યુટરોને નેટવર્કથી જોડવામાં આવેલ છે. જીલ્લાના તમામ પો.સ્ટે. ખાતે જી.એસ.વાન નેટવર્ક સાથે કોમ્પ્યુટર સીસ્ટમ ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલ eGujCop  પ્રોજેક્ટનું  અમલીકરણ રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામાં નિયમિત રીતે કરવામાં આવે છે.

રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દળ હેઠળ આવતાં પોલીસ સ્ટેશન, તેના વિસ્તારના ગામડાઓ તેના પોલીસ દળના મહેકમની વિગતો તથા ટેલીફોન નંબર અને ફેકસ નંબરની માહીતી કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે. આ માહિતીને જીલ્લાની વેબસાઇટ પર પણ મુકવામાં આવેલ છે.

કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે જરૂરી ક્રાઈમની માહીતી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તથા સંકલીત માહીતી વડી કચેરી ખાતે કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે. આ માહિતી કચેરીના વહીવટી ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ રહે છે

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022