હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહીતી પુસ્તિકા-3
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનુ.નં નામ (પોસ્ટે મુજબ) હોદ્દો બ.નં. પો.સ્ટે. /કચેરી
શ્રી જગતભાઇ ગૌરીશંકર તેરૈયા  UASI 665 AHTU
મનોજકુમા૨ ચાં૫રાજભાઈ   UPC 717 AHTU
મયુર કાથળભાઇ બ.ન.૫૦૫૪ ULR 5054 AHTU
મનીષા ટપુભાઇ બ.ન.૫૧૭૯ WULR 5179 AHTU
દિ૫કભાઇ જગદીશચંદ્ર   AHC 1414 BDDS
રામદેવસિંહ મનુભા AASI 1516 BDDS
જયમલભાઇ અમરજીભાઇ AASI 1293 BDDS
૨ધુવી૨સિંહ નવલસિંહ  AASI 1494 BDDS
રમેશભાઇ જાગાભાઇ UASI 546 BDDS
૧૦ મહેશગીરી મોહનગીરી  UASI 559 BDDS
૧૧ હેમાંશુ રમેશચંદ્ર UASI 715 BDDS
૧૨ હીના હરેશભાઇ બ.ન.૫૧૯૫ WULR 5195 C & C
૧૩ શ્રી લક્ષ્મીબેન  જોગાભાઈ  WULR 5175 C & C
૧૪ સંજય ધીરૂભાઇ બ.ન.૫૦૪૭ ULR 5047 C & C
૧૫ જાગૃતી લખમણભાઇ બ.ન.૫૧૮૮ WULR 5188 C & C
૧૬ પ્રકાશ વિરાભાઇ બ.ન.૫૧૦૫ ULR 5105 C & C
૧૭ વિજય સુભાષભાઇ સીંહાર  ALR ૬૨૬૩ C & C
૧૮ સિધ્ધરાજસિંહ ભગવસિંહ વાળા ALR ૬૨૨૧ C & C
૧૯ રહિમભાઇ અલ્લારખાભાઇ  APC 1643 Cyber Cell
૨૦ કૌશીકભાઇ કેશુભાઇ APC 1557 Cyber Cell
૨૧ પ્રકાશભાઇ નારણભાઇ  APC 1511 Cyber Cell
૨૨ શ્રી ઘનશ્યામસિંહ મહિપતસિંહ  APC 1583 Cyber Cell
૨૩ મેહુલ ચંડીદાન APC 1420 Cyber Cell
૨૪ દિગ્‍વયેશ દેવાયતભાઇ  APC 1528 Cyber Cell
૨૫ અલ્કેશભાઇ ડાયાભાઇ  APC 1626 Cyber Cell
૨૬ મનવીરભાઇ જેઠાભાઇ  UPC 831 Cyber Cell
૨૭ દિપકભાઇ ભરતભાઇ  APC 1550 DDEC
૨૮ ભાગ્યશ્રીબા ભરતસિંહ બ.ન.૬૦૨૪ APC  ૧૦૪૦ DDEC
૨૯ પાયલ વશરામભાઇ સરવૈયા ALR ૬૦૭૮ DDEC
૩૦ કલ્પિતા રામજીભાઇ તાવીયા ALR ૬૦૮૪ DDEC
૩૧ રૂત્વીકાકુમારી ધર્મેન્દ્રભાઇ ઘાઘરેટીયા ALR ૬૦૯૬ DDEC
૩૨ અમુભાઈ ગગુભાઈ  AASI 1513 LCB 
૩૩ નરેન્‍દ્રભાઇ ચંદ્રશંકરભાઇ  AHC 1340 LCB 
૩૪ મહીપાલસિંહ પ્રધ્‍યુમનસિંહ  UHC 723 LCB 
૩૫ રવીદેવ વાજસુરભાઇ UHC 853 LCB 
૩૬ શકિતસિંહ વનરાજસિંહ  UHC 896 LCB 
૩૭ શાહીલભાઇ અલ્લા૨ખાભાઈ  APC 1460 LCB 
૩૮ દિલીપસિંહ ચંદુભા  APC 1562 LCB 
૩૯ અમીતસિંહ અજીતસિંહ UASI 815 LCB 
૪૦ પ્રહલાદસિંહ ભગવાનસિંહ  UPC 907 LCB 
૪૧ પ્રણયભાઇ ધીરજલાલ  UHC 38 LCB 
૪૨ અનીલકુમાર રવજીભાઇ  UHC 945 LCB 
૪૩ નિમેશભાઈ જગદિશભાઈ બ.ન.૫૧૭૨ ULR 5172 LCB 
૪૪ શ્રી નિલેશભાઇ દેવરખીભાઇ  UHC 35 LCB 
૪૫ નટવ૨ગીરી કલ્યાણગીરી UASI 421 LIB
૪૬ દિનેશભાઇ બચુભાઇ UASI 524 LIB
૪૭ વિજયભાઈ ગોપાલજી  UHC 582 LIB
૪૮ લખધી૨સિંહ સજુભા  UHC 680 LIB
૪૯ લાલજીભાઈ નાથાભાઇ UASI 724 LIB
૫૦ જેન્‍તીભાઇ ખીમાભાઇ UHC 803 LIB
૫૧ કુલદિપસિંહ ચંદ્રસિંહ UASI 839 LIB
૫૨ રાજુભાઇ મંગળાભાઇ UHC 926 LIB
૫૩ શ્રી મહિપાલસિંહ રઘુવીરસિંહ UPC 47 LIB
૫૪ સિધ્‍ધરાજસિંહ પ્રવિણસિંહ  UHC 710 LIB
૫૫ રમણીકભાઇ ગોકળભાઇ  UHC 721 LIB
૫૬ જયેશભાઇ મેરાભાઇ UHC 906 LIB
૫૭ મનેશભાઇ પાંચાભાઇ UHC 939 LIB
૫૮ અશોકસિંહ ચનુભા  UASI 514 LIB
૫૯ કિશોરકુમાર સુખાભાઇ કુગશીયા  ALR ૬૨૮૬ LIB
૬૦ રાજેશભાઇ રામજીભાઇ રાઠોડ AASI M.T UNIT
૬૧ પ્રવિણભાઇ માધાભાઇ AASI 1158 M.T UNIT
૬૨ વિજયભાઇ ચંદુભાઇ AASI M.T UNIT
૬૩ જદુવીરસિહ હઠીસિંહ AASI M.T UNIT
૬૪ મેહબુબભાઈ દાદુભાઈ   AASI 1492 M.T UNIT
૬૫ ધ્રુવકુમા૨ જેરામભાઈ  AHC 1514 M.T UNIT
૬૬ વિપુલભાઇ વૃજલાલભાઇ ચુડાસમા AHC M.T UNIT
૬૭ કનકસિંહ ખુમાનસિંહ પરમાર AHC M.T UNIT
૬૮ હરેશભાઈ ભુરાભાઈ  AHC 1323 M.T UNIT
૬૯ કેતનકુમાર રમણીકલાલ DHC 1350 M.T UNIT
૭૦ દિનેશભાઈ ખેંગા૨ભાઈ  AHC 1366 M.T UNIT
૭૧ બિજેન્દ્રસિંહ સુમે૨સિંહ   APC 1379 M.T UNIT
૭૨ મનોજભાઇ લાલજીભાઈ APC 1382 M.T UNIT
૭૩ નિર્મલભાઈ નાઝભાઈ APC 1384 M.T UNIT
૭૪ જયપાલસિંહ કાનુભા   APC 1404 M.T UNIT
૭૫ સંતોષકુમાર ચૈનકુમાર APC 1410 M.T UNIT
૭૬ આપાભાઇ કાનાભાઇ DHC 1440 M.T UNIT
૭૭ સુનીલકુમા૨ ૫૨સોતમભાઈ  APC 1449 M.T UNIT
૭૮ જયેશભાઇ ધારાભાઇ  APC 1543 M.T UNIT
૭૯ જગદીશ સુખલાલભાઇ APC 1576 M.T UNIT
૮૦ મહેન્દ્રસિંહ ૨ણજીતસિંહ  APC 1371 M.T UNIT
૮૧ શ્રી શરદચંદ્ર બાબુલાલ અગ્રાવત UASI 545 M.T UNIT
૮૨ ચતુરભાઇ રામજીભાઇ ગોહીલ AASI 1506 M.T UNIT
૮૩ ગીરીરાજસિંહ બચુભા   APC 1383 M.T UNIT
૮૪ અનિરૂધ્‍ધસિંહ હઠુભા APC 1602 M.T UNIT
૮૫ ધર્મેન્‍દ્રકુમાર નરેન્‍દ્રદેવ APC 1618 M.T UNIT
૮૬ તન્‍વીબેન બુરહાનુદીન UASI 796 MOB
૮૭ દી૫કજતી ૨મેશજતી  UASI 599 MOB
૮૮ રવિનાબેન મોહનભાઇ બ.ન.૬૦૧૩ ALR 6013 MOB
૮૯ શ્રી જયોતીબેન ચંદુભાઇ UHC 32 MOB
૯૦ જયેન્દ્રભાઈ ન૨શીભાઈ   AASI 1249 MOB
૯૧ દર્શનાબેન વજુભાઇ પધડાળ ULR ૫૨૩૪ MOB
૯૨ અમિતા જેઠાભાઇ વેકરીયા  ULR 5371 MOB
૯૩ ઈસ્માઈલ હુશેનભાઈ  UASI 579 RTI CELL
૯૪ દિનેશકુમાર ગોરધનભાઇ જેતાણી   UASI 517 SDPO H.Q
૯૫ મમતાબેન ભીખાભાઇ બ.ન.29 UHC 29 SDPO H.Q
૯૬ રીધ્ધીબેન કિશોરભાઇ ચાવાડ APC ૧૦૪૦ SDPO H.Q
૯૭ મયુર કાંતીલાલ મજેઠીયા UASI ૭૭૨ SDPO H.Q
૯૮ રાજેશકુમા૨ મનસુખલાલ  UASI 674 SDPO SCST CELL
૯૯ વર્ષાબેન માવજીભાઇ મકવાણા WULR ૫૩૯૨ SDPO SCST CELL
૧૦૦ અમીતકુમાર અશોકભાઇ  UHC 846 SOG
૧૦૧ રાયધનભાઇ ના૨ણ   AASI 1491 SOG
૧૦૨ હિતેષભાઈ અંબારામભાઈ    UHC 686 SOG
૧૦૩ નરશીભાઇ પાંચાભાઇ  APC 1548 SOG
૧૦૪ રણજીતભાઇ મેરામભાઇ APC 1581 SOG
૧૦૫ પરવેઝ જુમાભાઇ સમા UASI 05 SOG
૧૦૬ જયવિરસિંહ ચંદુભા UHC 901 SOG
૧૦૭ શ્રી ધર્મેંદ્રભાઈ વરજાંગભાઈ  UHC 668 SOG
૧૦૮ વીજયગીરી રસીકગીરી APC 1616 SOG
૧૦૯ નિરાલી દીલીપભાઇ વેકરીયા  ULR ૫૩૭૬ SOG
૧૧૦ જયેશદાન કાનદાન    UASI 589 કંટ્રોલ
૧૧૧ જીતેન્‍દ્ર મનસુખભાઇ APC 1579 કંટ્રોલ
૧૧૨ જયંતીલાલ ગોપાલદાસ   AASI 1299 કંટ્રોલ
૧૧૩ હંસરાજભાઇ ગાંડાલાલ   AHC 1307 કંટ્રોલ
૧૧૪ દિનેશભાઈ ગોવિંદભાઈ  AHC 1334 કંટ્રોલ
૧૧૫ દિ૫કભાઈ મુળજીભાઈ  AHC 1343 કંટ્રોલ
૧૧૬ મનીષભાઇ ૨જનીકાંત  APC 1458 કંટ્રોલ
૧૧૭ મહેન્‍દ્રસિંહ મહાવિરસિંહ  APC 1515 કંટ્રોલ
૧૧૮ હીતેષ અવચરભાઇ APC 1563 કંટ્રોલ
૧૧૯ રૂતુરાજસિંહ નસુભા APC 1617 કંટ્રોલ
૧૨૦ પ્રતા૫ભાઈ ૨ઘુભાઈ    UASI 469 કંટ્રોલ
૧૨૧ બીપીનભાઇ ત્રીકમલાલ UHC 575 કંટ્રોલ
૧૨૨ ધવલકુમાર નટવરલાલ બ.ન 74 UHC 74 કંટ્રોલ
૧૨૩ બકુલભાઈ ના૨ણભાઈ  UASI 775 કંટ્રોલ
૧૨૪ શ્રી વૈભવભાઈ  દીનેશભાઈ   ULR 5060 કંટ્રોલ
૧૨૫ દિવ્યાબેન મુકેશભાઇ બ.ન.૫૧૬૩ WULR 5163 કંટ્રોલ
૧૨૬ શ્રી શાંતીબેન ભીમાભાઇ WULR 5173 કંટ્રોલ
૧૨૭ અશોકસિંહ મંગળસિંહ  AASI 1207 કંટ્રોલ
૧૨૮ જતીનકુમાર જ્યંતીભાઇ બ.ન.૬૨૧૫ ALR 6215 કંટ્રોલ
૧૨૯ નરેશભાઇ હિરાલાલ UHC 843 કંટ્રોલ
૧૩૦ હિતેષ ધનજીભાઇ સરવૈયા ULR ૫૨૮૭ કંટ્રોલ
૧૩૧ અયુબખાન યુસુફખાન APC 1007 કયુ.આર.ટી
૧૩૨ ભીમરાવ અજાબરાવ APC 1026 કયુ.આર.ટી
૧૩૩ ધર્મેન્દ્રસિંહ ભીખુભા ચુડાસમા ALR ૬૨૫૨ કયુ.આર.ટી
૧૩૪ ભાર્ગવકુમાર ચંદુભાઇ કોરાટ  ALR ૬૨૫૫ કયુ.આર.ટી
૧૩૫ પ્રવિણભાઇ જીલુભાઇ ટીંબલ ALR ૬૨૭૬ કયુ.આર.ટી
૧૩૬ દિવ્યેશ ડાયાભાઇ મેંદાપરા  ALR ૬૨૮૯ કયુ.આર.ટી
૧૩૭ પ્રતિપાલસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા ALR ૬૩૦૩ કયુ.આર.ટી
૧૩૮ હર્ષદકુમાર મનસુખભાઇ રોજાસરા ALR ૬૩૨૫ કયુ.આર.ટી
૧૩૯ અશ્વિન સંઘાભાઈ રાજપરા ALR ૬૩૨૬ કયુ.આર.ટી
૧૪૦ અજયભાઇ  વિરજીભાઈ હાંડા ALR ૬૩૩૦ કયુ.આર.ટી
૧૪૧ યશકુમાર રમેશચંન્દ્ર સાવલીયા ALR ૬૩૫૧ કયુ.આર.ટી
૧૪૨ કલ્પેશકુમાર રાધવજીભાઇ  રાજપરા ALR ૬૩૮૧ કયુ.આર.ટી
૧૪૩ મુકેશભાઇ પ્રેમજીભાઇ જમોડ APC ૧૦૭૪ કયુ.આર.ટી
૧૪૪ મયુરભાઇ ઓધવજીભાઇ  APC ૧૦૪૬ કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૪૫ અતુલકુમાર નટવરલાલ UASI 827 કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૪૬ ચંદ્રેશભાઇ શીવલાલ   AHC 1348 કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૪૭ શીરીષકુમા૨ અમૃતલાલ  AHC 1325 કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૪૮ ભાવેશભાઇ વલ્‍લભભાઇ APC 1620 કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૪૯ શોભનાબેન મેહુલભાઇ   UHC ૮૫ કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૫૦ બીંદીશા અમૃતભાઇ બ.ન.૫૧૭૮ WULR 5178 કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૫૧ શારદાબેન ભીખાભાઇ ચંન્દપાલ UPC ૧૦૧૫ કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૫૨ દિગ્વિજયસિંહ.ડી.ડોડીયા  રે.ઓ    કોમ્પ્યુટર સેલ 
૧૫૩ વનરાજભાઈ સવજીભાઈ  AHC 1510 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૫૪ તેનસિંહ હરૂભા  UHC 748 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૫૫ શ્રી વિજયસિહ ગજુભા જાડેજા AHC 1257 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૫૬ અમ૨શીભાઈ ભીખાભાઈ   AASI 1304 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૫૭ શ્રી ઉમેશભાઇ અમૃતભાઇ સારીખડા APC 1201 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૫૮ મહિપાલસિંહ રધુવિર્સિંહ જાડેજા  AHC 1230 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૫૯ શ્રી વિપુલકુમાર હીમતરામ નિમાવત  APC 1336 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૦ શ્રી લાભુભાઇ કરશનભાઇ સોઢાતર   UASI 556 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૧ હેમલભાઇ પુનાભાઇ બોરીચા UHC 948 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૨ શ્રી દશરથસિંહ મુળરાજસિંહ વાધેલા  UHC 658 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૩ શ્રી ધરમેંદ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ પરમાર  UHC 738 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૪ શ્રી હરીશ્ર્ચંદ્રસિંહ જયવંતસિંહ વાધેલા   UHC 756 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૫ શ્રી ગીરીરાજસિહ રાજેન્દ્રસિહ જાડેજા   UHC 820 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૬ પ્રતિકભાઇ મંછારામ દેવમોરારી UHC 52 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૭ મહેશભાઇ રતીલાલ APC 1475 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૮ રાજુભાઇ દુલાભાઇ APC 1624 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૬૯ વિ૨ભદ્રસિંહ બળવંતસિંહ AHC 1435 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૭૦ હિતેષકુમાર ઇશ્‍વરભાઇ APC 1567 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૭૧ તરૂણકુમાર જગદીશભાઇ બ.ન.૫૪૩૬ ULR 5436 જીલ્લા ટ્રાફીક
૧૭૨ ભરતભાઇ હમીરભાઇ APC ડોગ સ્કોડ 
૧૭૩ રાજેનદ્રસિંહ ભોજુભા AHC   ડોગ સ્કોડ 
૧૭૪ રાજેન્દ્રસિંહ ઇન્દ્રસિંહ જાડેજા AHC   ડોગ સ્કોડ 
૧૭૫ હસમુખભાઇ કાથડભાઇ APC ૬૧૦૨ ડોગ સ્કોડ 
૧૭૬ સિધ્ધાર્થદાન રમેશદાન રત્નુ  APC ડોગ સ્કોડ 
૧૭૭ ગીરીરાજસિંહ જે. રાણા AHC ડોગ સ્કોડ 
૧૭૮ કુમારભાઇ રમેશભાઇ APC 1547 પેરોલફર્લો 
૧૭૯ મહેન્દ્રસિંહ રામસંગજી UPC 188 પેરોલફર્લો 
૧૮૦ વીરમભાઇ વાલજીભાઇ APC 1559 પેરોલફર્લો 
૧૮૧ વકાર ઉમરભાઇ છબીબી UASI 07 પેરોલફર્લો 
૧૮૨ શ્રી રીયાઝભાઇ મહમદભાઇ ULR 5121 પેરોલફર્લો 
૧૮૩ વીરરાજ જીતુભાઇ  UHC 877 પેરોલફર્લો 
૧૮૪ રૂપકબહાદુર હસ્‍તકબહાદુર  AHC 1523 પેરોલફર્લો 
૧૮૫ મહેશભાઈ જગજીવનભાઈ  AASI 1262 પો.હેઙ.ક્વા
૧૮૬ બાલકૃષ્ણ અનંતરાય  AHC 1424 પો.હેઙ.ક્વા
૧૮૭ વિનયકુમા૨ દયાશંક૨   AHC 1391 પો.હેઙ.ક્વા
૧૮૮ બળવંતસિંહ જીવુભા   AASI 1265 પો.હેઙ.ક્વા
૧૮૯ હરેશ રામજીભાઇ APC 1580 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૦ રીટાબેન હેમાંશુભાઇ UASI 782 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૧ જીગ્‍નેશભાઇ મગનભાઇ  UASI 824 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૨ કરીમઅલી કાસમઅલી  UHC 864 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૩ નરેન્‍દ્રભાઇ પીઠાભાઇ  APC 1539 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૪ જયદેવભાઇ લખમણભાઇ UHC 952 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૫ મનોજભાઇ જયરામભાઇ UASI 535 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૬ રાજેશભાઇ રામચરીત્ર  AASI 1499 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૭ ના૨ણભાઈ સંતરામભાઈ  AHC 1357 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૮ દીનાબેન વિનોદભાઇ  UHC 795 પો.હેઙ.ક્વા
૧૯૯ પ્રફુલભાઈ હીરાભાઈ  AHC 1363 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૦ નયનાબેન હીરજીભાઇ બ.ન.૫૧૮૭ WULR 5187 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૧ શીતલબેન શ્રીપુરણસીંહ ખોખર  UHC 812 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૨ ધર્મેશભાઇ કિશોરભાઇ પરમાર  UHC 59 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૩ પ્રફુલભાઇ મનસુખભાઇ  APC 1575 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૪ ઇશ્‍વરભાઇ મનુભાઇ UHC 942 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૫ પ્રેમજીભાઈ પુંજાભાઈ  AASI 1309 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૬ ૨ફીકભાઈ મામદભાઈ  UASI 621 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૭ ભુપતભાઇ નાગજીભાઇ  APC 1140 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૮ ભારતીબેન હરજીભાઇ  UHC 82 પો.હેઙ.ક્વા
૨૦૯ શ્રી અશોકભાઇ હેમુભાઇ  UHC 944 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૦ ભાવેશભાઇ કાથળભાઇ  UHC 908 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૧ સંજય નથુભાઇ UHC 910 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૨ રણધીરસિંહ શક્તિસિંહ બ.ન.૫૦૭૨ ULR 5072 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૩ ચંદ્રકાંતભાઇ જીવરાજભાઇ વાડોલીયા  UHC 714 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૪ ચંદ્રસિંહ તે૨સિંહ  UHC 659 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૫ અજીતભાઇ રણમલભાઇ બ.ન 76 UHC 76 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૬ લાલજીભાઇ દયાશંક૨   AASI 1223 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૭ હરીશભાઈ રામજીભાઈ   AASI 1291 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૮ પ્રકાશભાઇ દેવશંક૨   AHC 1377 પો.હેઙ.ક્વા
૨૧૯ કાજલબેન લાખાભાઇ બ.ન.૫૨૦૮ WULR 5208 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૦ ગીરીશકુમાર લીંબાભાઇ UASI 530 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૧ લીલાબેન ચીમનલાલ બ.ન.43 UHC 43 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૨ સજજનસિંહ હમી૨સિંહ   UASI 590 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૩ દીપક માનસિંગ બ.ન.૫૧૨૨ ULR 5122 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૪ રિઝવાનભાઇ ઇકબાલભાઇ બ.ન.૫૪૦૨ UHC 53 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૫ હીતેષભાઇ ભગવતભાઇ બ.ન.22 UHC 22 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૬ નરેન્દ્રસિંહ ૨ઘુવી૨સિંહ  APC 1521 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૭ `જગદીશસિંહ વિક્રસિંહ જાડેજા AASI ૧૧૭૬ પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૮ અનીલકુમા૨ બનવારીલાલ   AASI 1180 પો.હેઙ.ક્વા
૨૨૯ હર્ષદસિંહ નટવ૨સિંહ   AASI 1209 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૦ દશ૨થસિંહ નાથુભા   AASI 1517 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૧ સુરેશભાઇ કીશનરાવ  AASI 1186 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૨ કેશવભાઈ રામાભાઈ  AASI 1227 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૩ સલીમભાઈ અહેમદભાઈ  AASI 1229 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૪ ભાવેશભાઈ ૫૨સોતમભાઈ  AASI 1275 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૫ મગનભાઈ દયાળજીભાઈ  AASI 1311 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૬ વાલજીભાઈ ગોવાભાઈ  AHC 1327 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૭ વજુભાઈ ભલાભાઈ  AHC 1347 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૮ મેહુલભાઈ ભગવાનજી  AHC 1365 પો.હેઙ.ક્વા
૨૩૯ પિયુષકુમાર મનહરલાલ   AHC 1519 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૦ નિકુલસિંહ હરપાલસિંહ બ.ન.૬૨૧૭ ALR 6217 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૧ જયેશભાઇ ભુપતભાઇ  સરવૈયા બ.ન.૬૧૭૯ APC 1000 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૨ હસમુખભાઇ પરષોતમભાઇ  APC 1008 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૩ જયરાજસિંહ ઉદુભા  AHC 1023 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૪ રાજેશભાઇ માણસુ૨ભાઈ  AHC 1027 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૫ રાજેન્દ્રભાઇ જબ્બ૨દાન  AHC 1352 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૬ દેવરાજભાઈ બાબુભાઈ  AHC 1358 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૭ મહમદજાહીદ જેમલભાઇ AHC 1375 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૮ દીક્ષીતકુમાર મનસુખલાલ  APC 1402 પો.હેઙ.ક્વા
૨૪૯ હીરેનભાઇ હસમુખરાય   AHC 1415 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૦ વિઠ્ઠલભાઇ ભીખાભાઇ જાદવ APC 1430 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૧ જગદીશસીંહ દેવુભા  AHC 1450 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૨ નિમેષભાઈ જયંતીલાલ  AHC 1452 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૩ રાજેશભાઇ પિનાકીન  AHC 1456 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૪ વિશાલભાઇ રાજેન્દ્રભાઈ AHC 1457 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૫ નરેશકુમા૨ ગણેશભાઈ   AHC 1459 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૬ લવજીભાઈ જીવરાજભાઈ  AHC 1520 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૭ રાજેન્દ્રસિંહ કેશુભા   AHC 1522 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૮ વસીમઉલ્લા ફહીમઉલ્લા  APC 1561 પો.હેઙ.ક્વા
૨૫૯ વદનસીંગ પરથીસીંગ APC 1613 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૦ મહાવી૨સિંહ મુળુભા  UASI 444 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૧ ધનજીભાઈ હમી૨ભાઈ  UASI 563 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૨ વિષ્ણુદાન મેરૂદાન   UASI 463 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૩ જાહીદભાઈ હુશેનભાઈ  UASI 613 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૪ ચંદુલાલ પોલાભાઈ   UASI 692 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૫ ધર્મિષ્ઠાબેન અશ્વિનકુમાર   UASI 793 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૬ અલ્‍પાબેન ભાનુભાઇ UHC 807 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૭ સંદિપસિંહ નટુભા UASI 840 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૮ ભાવેશ દીનેશભાઇ બ.ન.૫૨૨૭ ULR 5227 પો.હેઙ.ક્વા
૨૬૯ ખોડુભા વિકમસંગ બ.ન.૫૪૩૫ ULR 5435 પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૦ આશાબેન હીરજીભાઇ બ.ન.૫૬ UHC ૫૬ પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૧ સુરેશભાઇ પુરણદાસ UHC 938 પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૨ ભ૨તસિંહ મહોબતસિંહ AHC 1356 પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૩ જયેશભાઇ ક૨શનજી   AHC 1298 પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૪ ગાયત્રીબેન રમેશચંન્દ દેવમોરારી WALR ૬૦૩૨ પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૫ સ્વેતાબેન પરસોતમભાઇ જોષી WALR ૬૦૦૯ પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૬ રજનીશભાઇ નારણભાઇ વાધમશી APC 1614 પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૭ પ્રફુલભાઇ જયંતીભાઇ ખીમસુરીયા APC ૧૨૪૩ પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૮ સંજયભાઇ ગંગારામભાઇ દાણીધરીયા APC ૧૦૧૪ પો.હેઙ.ક્વા
૨૭૯ મિનાબેન ઠાકરશીભાઇ નાકીયા ULR ૫૨૨૮ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૦ વિપુલ ભગવાનભાઇ ગઢાદરા  ALR ૬૨૭૮ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૧ વિક્રમભાઇ વિનુભાઇ મકવાણા  ALR ૬૩૦૨ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૨ હિતેશકુમાર રામજીભાઈ કાગડીયા ALR ૬૩૧૧ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૩ ધ્રુવિતકુમાર વસંતલાલ લુણાગરીયા  ULR ૫૨૫૪ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૪ કુલદીપસિંહ વનરાજસિંહ જાડેજા ULR ૫૨૬૩ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૫ અક્ષયકુમાર રમેશભાઇ બુહા ULR ૫૨૬૮ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૬ જીતેન્દ્રકુમાર કેશવલાલ નારીયા ULR ૫૨૭૫ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૭ જ્યોતીબેન શામજીભાઇ બાબરીયા ULR ૫૩૭૩ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૮ મોનીકા વિનુભાઇ ભુવા  ALR ૬૦૪૧ પો.હેઙ.ક્વા
૨૮૯ નિશા ધીરૂભાઇ કિયાડા ALR ૬૦૪૨ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૦ રેવા મનસુખભાઇ ડેરવાડીયા  ALR ૬૦૬૨ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૧ કોમલબેન કાનાભાઇ પિઠીયા  ALR ૬૦૬૩ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૨ સોનલબેન માવજીભાઇ બાવળીયા ALR ૬૦૯૦ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૩ કાશમીરાબેન મંગલુભાઇ બસીયા  ALR ૬૧૦૦ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૪ મહેશભાઇ હંસરાજભાઇ ખોડાણી ULR ૫૪૪૩ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૫ સિગ્માબેન નાનજીભાઇ પટોરીયા ULR ૫૪૦૯ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૬ કાજલબેન શીવાભાઇ ચાવડા ALR ૫૩૫૫ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૭ પ્રદિપસિંહ કરણસિંહ  UASI ૫૧૫ પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૮ છગનભાઇ ખિમજીભાઇ રાઠોડ  AASI 1329 પો.હેઙ.ક્વા
૨૯૯ ૨જાકભાઈ અલીભાઈ  AHC 1397 પો.હેઙ.ક્વા 
૩૦૦ સમીર પ્રવિણકુમાર બ.ન.૫૦૦૯ ULR 5009 પો.હેઙ.ક્વા 
૩૦૧ હિતેશકુમા૨ નટવ૨દાન  AHC 1394 પો.હેઙ.ક્વા 
૩૦૨ અશ્‍વિનકુમાર મનસુખલાલ  UHC 893 પો.હેઙ.ક્વા 
૩૦૩ જલ્પાબેન ગંગારામભાઇ  WULR ૫૧૪૪ પો.હેઙ.ક્વા 
૩૦૪ જેસીંગભાઈ ૨વાભાઈ  AASI 1139 માઉન્ટેડ
૩૦૫ ઘનશ્‍યામસિંહ રઘુભા AASI 1200 માઉન્ટેડ
૩૦૬ અ૨જણભાઈ લાખાભાઈ  AASI 1436 માઉન્ટેડ
૩૦૭ પ્રવિણભાઇ કરશનભાઇ AHC ૧૨૬૯ માઉન્ટેડ
૩૦૮ કુલદિપસિંહ દાનસિંહ બ.ન. APC 1006 માઉન્ટેડ
૩૦૯ રામરાજસિંહ લાલુભા APC 1030 માઉન્ટેડ
૩૧૦ નારણભાઇ ઠાકરશીભાઇ APC 1037 માઉન્ટેડ
૩૧૧ રામભાઇ કનુભાઇ APC 1038 માઉન્ટેડ
૩૧૨ ભરતભાઇ રત્નાભાઇ APC 1067 માઉન્ટેડ
૩૧૩ દિગ્વીજયસિંહ દાદુભા APC 1073 માઉન્ટેડ
૩૧૪ સુરેશભાઇ તળશીભાઇ APC 1110 માઉન્ટેડ
૩૧૫ ભોજાભાઇ સામતભાઇ AHC 1115 માઉન્ટેડ
૩૧૬ પ્રવિણભાઇ ચીકાભાઇ APC 1143 માઉન્ટેડ
૩૧૭ મનિષભાઇ દેવકરણભાઇ APC 1413 માઉન્ટેડ
૩૧૮ વીરમદેવસિંહ અજીતસિંહ APC 1422 માઉન્ટેડ
૩૧૯ બળદેવસિંહ નટુભા APC 1497 માઉન્ટેડ
૩૨૦ જાવેદભાઇ ઇબ્રહીમભાઇ રત્ના APC(m) ૧૦૨૦ માઉન્ટેડ 
૩૨૧ યોગરાજસિંહ પી.જાડેજા APC(m) ૧૦૨૧ માઉન્ટેડ 
૩૨૨ કાળાભાઇ એ.ધાધલ APC(m) ૧૦૨૨ માઉન્ટેડ 
૩૨૩ મુનાભાઇ એ.સુસરા APC(m) ૧૦૩૩ માઉન્ટેડ 
૩૨૪ અજયસિંહ એમ. ગોહીલ APC(m) ૧૦૩૪ માઉન્ટેડ 
૩૨૫ દિવ્યરાજસિંહ ડી. જાડેજા APC(m) ૧૦૩૬ માઉન્ટેડ 
૩૨૬ યુવરાજસિંહ બી. ઝાલા APC(m) ૧૦૩૫ માઉન્ટેડ 
૩૨૭ મહમદરફીક હબીબભાઇ UASI 554 રીડર શાખા
૩૨૮ શ્રી સંજયભાઇ રામચરણદાસ નિમ્બાર્ક AHC 1444 રીડર શાખા
૩૨૯ અજયકુમાર મહેન્‍દ્રકુમાર APC 1619 રીડર શાખા
૩૩૦ કાસમભાઇ ઈસ્માઈલભાઈ  UASI 502 રીડર શાખા
૩૩૧ પ્રકાશભાઇ જગદીશભાઇ કુકડીયા UHC 73 રીડર શાખા
૩૩૨ કિશોરભાઇ દેવજીભાઇ ચૌહાણ APC 1538 રીડર શાખા 
૩૩૩ સંગીતાબેન કીશરોભાઇ બુહેચા UHC ૮૯ રીડર શાખા 
૩૩૪ રૂબીનાબેન નુરમામદભાઇ હિગારી UHC ૧૦૬ રીડર શાખા 
૩૩૫ યોગેન્દ્રભઇ બાબરીયા  રે.ઓ    વાયરલેસ
Page 1 [2] [3]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022