હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી મેળવવાના અધિકાર
Rating :  Star Star Star Star Star   

માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન ૪(૧)(બી) હેઠળ

1 સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
2 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
3 નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
4 કામગીરીના માપદંડ
5 કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો
6 વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
7 નીતિ ધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
8 વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
9 કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ/સરનામાંની વિગતો
 
10 કર્મચારી/અધિકારીઓના પગાર ભથ્થાંની વિગતો
11 વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
12 વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
13 વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/ પરમિટો
14 વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
15 માહિતી કક્ષની વિગતો
16 માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
17 પ્રકિર્ણ
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-07-2020